Project: Masterplan Dorpshart Leimuiden

Het versterken van het imago van Leimuiden als watersport- en recreatiekern vormt de basis voor dit Masterplan. De centrumfunctie van het dorp wordt verbeterd door het toevoegen van een gevarieerd woningbouwprogramma aangevuld met winkel- en recreatie voorzieningen.

Impressie Dorpshart Leimuiden

Door het realiseren van een passantenhaven in het plangebied ontstaat een directe verbinding van het dorpshart met open vaarwater, dat onder andere de Westeinderplassen en de Kaag ontsluit. De haven, die deels mogelijk wordt gemaakt door het afgraven van vervuilde grond, zorgt voor een recreatieve impuls en maakt de watersport kwaliteiten van de omgeving direct zichtbaar in het dorp.

Lees meer over dit project: Artikel deArchitect okt 2015 - Dorpshart Leimuiden (pdf)

Project: Hofleverancier Vermeyden Delicatessen

Uit de drie aangrenzende winkelpanden van Hofleverancier Vermeyden Delicatessen aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is door de renovatie één ruime, transparante winkel ontstaan. Bestaande bouwmuren zijn verwijderd en de oorspronkelijke hoogte van bijna vijf meter is hersteld. Robuuste staalkolommen, kaal metselwerk maar ook een gedetailleerde afwerking, geven de winkel een grootstedelijke uitstraling met industrieel karakter.

Hofleverancier Vermeyden Delicatessen

Lees meer over dit project: Artikel deArchitect april 2013 - Vermeyden (pdf), Artikel AIT - Hekkenbergarchitects (pdf)

Nieuws: Work in Progress

Prefab-beton casco van woonhuis in Amsterdam Noord in aanbouw

Bureau: Meer mogelijk maken

Met die ambitie werkt Hekkenbergarchitects sinds 2002 aan architectuuropdrachten, vaak op het raakvlak met stedenbouw. We bouwen mee aan de praktijk, maar werken ook aan de theorie met diverse onderzoeksopdrachten.

Een van de actuele thema's waar we volledig in thuis zijn is binnenstedelijke (her-) ontwikkeling. Door grondige research rondom iedere opdracht komen we tot concrete oplossingen voor lastige vraagstukken. En zo komen we ook tot ontwerpen die dusdanig toegesneden zijn op een specifieke situatie dat onverwachte mogelijkheden ontstaan.
Onze expertise op het gebied van bouwregelgeving en procedures, zorgt ervoor dat we vlot projecten kunnen realiseren en niet zelden hier eveneens meer mogelijkheden scheppen.
Ook met de stijl van ons werk willen we net een stapje verder gaan, zonder daarbij tradities overboord te zetten. Nieuwe technieken laten we spelen met herkenbare elementen, om zo uit te komen bij iets wat volgens ons architectuur anno nu is.

Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.

Contact

Contactpersoon: ir. Joris Hekkenberg

Telefoon: 010-244 92 44
E-mail: info@hekkenbergarchitects.nl

Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam

KvK 24478955